↑ Powrót do Automatyka

Wizualizacja

HMI3

Wizualizacja.
HMI
W systemach automatyki kontrolowanych sterownikami PLC, coraz powszechniej stosuje się interfejsy HMI (Human Machine Interface) oparte na dotykowych panelach operatorskich oraz systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Nawet w przypadku prostych maszyn lub urządzeń transportu bliskiego, interfejsy HMI są przydatne do diagnozowania stanu urządzenia bądź kalibrowania go. Wiele oprogramowanych przez nas urządzeń zostało wyposażonych w panele graficzne wykonaną przez nas wizualizacją. Najczęściej wizualizacje te HMI2realizowaliśmy na panelach dotykowych Siemens, Schneider i Proface.
SCADA
Zautomatyzowane procesy produkcyjne, złożone systemy transportu czy automatyczne systemy magazynowania wymagają często archiwizowania danych procesowych i raportowania wielu zdarzeń. Wizualizacje oparte na panelach dotykowych nie są w tych zastosowaniach wystarczające. Konieczne jest wtedy wykorzystanie komputerów z systemami SCADA umożliwiającymi archiwizacje danych procesowych, alarmów i raportów w bazach danych SQL i współdzielenie danych na wielu komputerach pełniących rolę stacji czy terminali operatorskich. HMI4Wykonujemy systemy SCADA bazujące na takich środowiskach jak iFIX, Cimplicity, Asix.